“Znanost za mlade“ u Vukovaru je manifestacija u suorganizaciji tvrtke Lotusmedia d.o.o., Grada Vukovara i akademika prof.dr.sc. Ivana Đikića koja je dosada ugostila ugledna imena poput izraelskog nobelovaca iz kemije Aarona Ciechanovera, Korada Korlevića,  Antoniju Jurak Begonju, Lidiju Barić, Ivicu Puljka, vrhunske studente i njihove profesore kao primjere dobre prakse.

U sklopu manifestacije održavaju se javne tribine.

Cilj ove manifestacije je približiti mladima znanost kao i znanstveni pristup životnim izazovima ali i potaknuti ih na ostanak i povratak u Vukovar.

Sadržaj internetske stranice isključivo je odgovornost tvrtke Lotusmedia d.o.o.

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

www.strukturnifondovi.hr