“Znanost za mlade“ u Vukovaru je manifestacija u suorganizaciji tvrtke Lotusmedia d.o.o., Grada Vukovara i akademika prof.dr.sc. Ivana Đikića koja je do sada ugostila ugledna imena poput izraelskog nobelovaca iz kemije Aarona Ciechanovera, Korada Korlevića, Antoniju Jurak Begonju, Lidiju Barić, Ivicu Puljka, Davida Matthewa Smitha, Bojana Jerbića, Branimira Ćarana, vrhunske studente i njihove profesore kao primjere dobre prakse.

U sklopu manifestacije održavaju se javne tribine.

Cilj ove manifestacije je približiti mladima znanost kao i znanstveni pristup životnim izazovima ali i potaknuti ih na ostanak i povratak u Vukovar.

Sadržaj internetske stranice isključivo je odgovornost tvrtke Lotusmedia d.o.o.

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

www.strukturnifondovi.hr