Points of You® coaching game alat može se koristiti u individualnom radu s klijentima ili u radu s manjim ili većim grupama, te se mogu lako prilagoditi svakoj publici, cilju i temi.

Ime Points of You® u sebi nosi malu igru riječi i dvostruko značenje – kada na engleskom jeziku izgovaramo “Points of you” (“Točke, dijelovi, elementi Tebe“) to zvuči istovremeno i kao “Points of you View” (“Perspektive ili točke gledišta“)

Ta dva značenja odražavaju ujedno i dva ključna elementa ovih igara – bolje upoznavanje različitih dijelova sebe, te sagledavanje tema koje promišljamo iz novih, drugačijih perspektiva. 

Igra pomaže ljudima otvoriti se za nove poglede i razmišljatiizvan kutije“. 

Cilj je igre – produbiti razumijevanje situacije ili problema, sagledati je iz što više različitih perspektiva, promijeniti gledište, potaknuti uvide, te na kraju i osmisliti odgovarajući akcijski plan. 

COACHING 

Coaching je profesionalni, povjerljivi odnos između dvoje ljudi, temeljen na otvorenosti, iskrenosti i integritetu, s namjerom da pomogne klijentima u nastojanju da žive kongruentan i ispunjujući život, koji počiva na njihovim vrijednostima, ciljevima i ishodima

Prema ovoj definiciji coaching je proces koji pored svega već navedenog vodi računa i o kongruenciji ili ekologiji promjene, pa će svaki coaching proces zahtijevati cjelovito sagledavanje klijenta, što znači dugoročnu kao i kratkoročnu perspektivu. 

Coaching je praksa koja pomaže kretanju od: 

a) Posljedice do uzroka

b) Reaktivnog do proaktivnog

c) Sadržaja do procesa

eu_fond_sdvgp1

Sadržaj internetske stranice isključivo je odgovornost tvrtke Lotusmedia d.o.o.

Nadogradnju internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

www.strukturnifondovi.hr