Flow predstavlja stanje uma. Pomoću njega iza sebe ostavljamo unutrašnju kritiku, sumnje, stres, prošlost i budućnost. Fokusiramo se na ovdje i sada. Tako se povezujemo s našom namjerom, resursima,kreativnošću, radoznalošću, širimo perspektivu ovdje i sada i fokusiramo se na akcijski plan.

Ovo je kreativna i inspirativna radionica koja ima za cilj da pomogne sudionicima da se suoče s izazovima, postignu ravnotežu i otkriju svoje zaboravljene talente i vještine koje nose u sebi. Cilj radionice je da prošire svoje vidike uz pomoć tuđe i vlastite perspektive za najbolje postupanje u određenim situacijama.

Ona može da bude pokretač i inicijator svega onoga što nas može dovesti do Flow stanja.

Namijenjena je svima koji žele otkriti što uistinu žele i jesu li usklađeni sa svojim resursima i namjerom.

Na radionici u trajanju od 4 sata s pauzom, koristit će se inovativno POY alat Flow nastao u vremenima pandemije s ciljem otkrivanja osobnih potencijala, uklanjanja unutarnjih konflikata i načina kako postaviti smjer kretanja u izazovnim životnim situacijama.