Kreativne antistres radionice

Kreativnost se prema New Oxford American Dictionary, definira kao:

Sposobnost korištenja mašte za razvoj novih i originalnih ideja ili stvari, posebno u umjetničkom kontekstu.

Prema Neurolingvističkom programiranju, kreativan um daje bolje rezultate, miče fokus s problema, smanjuje stres i otkriva uvide u nova rješenja.

Iz tog razloga smo pokrenuli set kreativnih radionica za odrasle kroz različite aktivnosti koje uključuju rad s rukama, maštu, edukaciju i vještine kao i sve aspekte razvoja ljudske ličnosti kroz kognitivni, emocionalni i fizički.

Aktivnosti su otvorenog tipa i potiču divergentno razmišljanje. Osim toga, favoriziraju kreativni proces s fokusom na krajnji rezultat i proizvod koji ostaje u vlasništvu sudionika kreativnog procesa.

Cilj ovih radionica je u stresnom načinu života ponovo otkriti znatiželju i kreativnost naših polaznika, stvoriti osjećaj opuštenosti i zadovoljstva sa stečenim novim vještinama. Kroz sve godine do sada radionice su održane u prostorijama naše tvrtke, kao team building po firmama, radionice za mlade u trgovačkim centrima i gdje god nas pozovete.

Prijave na rajna@lotusmedia.hr ili na broj telefona 032/334-443

Termin radionice: Uskoro

eu_fond_sdvgp1

Sadržaj internetske stranice isključivo je odgovornost tvrtke Lotusmedia d.o.o.

Nadogradnju internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

www.strukturnifondovi.hr