Važan dio današnjeg neizvjesnog načina življenja i suočavanja sa životom je znati prepoznati vlastiti emocije i fleksibilno na iste reagirati.

Znanstvena istraživanja otkrivaju kako su ljudi u mogućnosti odabrati kako će se nositi sa situacijom ovisno o tome koliko su svjesni svojih emocija i njihovog intenziteta i na osnovu toga utjecati na razvoj događaja.

Emocionalna inteligencija se uči i jako je važno prepoznati s kojim emocijama stvaramo a s kojim preživljavamo.

CILJ: Otkrivanje emotivnih stanja u sebi i pretvaranje istih u stvaralačku energiju?

SADRŽAJ:
– prepoznavanje emocija (svjesna razina)
– osvješćivanje i razumijevanje emocija u komunikaciji sa sobom i s drugima
– konstruktivno korištenje i izražavanje emocija
– upravljanje emocijama i pretvaranje u kreativnu energiju
– empatija i razumijevanje emotivnih stanja kod ljudi oko nas
– za kraj dobivanje novih uvida kroz POY coaching game, vizualnog alata za transformaciju i dobivanje uvida u mogućnosti

VODITELJICA I PREDAVAČ:

Mara Majstorović, univ. spec. oec. i Coach Neurolingvističkog programiranja (NLP) znanosti o kvalitetnijoj komunikaciji i modeliranju vrhunskih izvedbi uspješnih ljudi. Autorica Iskustvenog NLP treninga ZA BUDUĆE JA i Pozitivnog planera za vidljiv rezultat, ujedno i POY praktičarka L2 nivoa i praktičar hipnoterapeut.

Zbog ograničenog broja polaznika obvezna je prijava na broj telefona 032/334-443 ili e-maila: mara@lotusmedia.hr

LOKACIJA: Lotusmedia, Duga 61.
Ovisno o broju polaznika moguće je promijeniti lokaciju.

TRAJANJE: 5 školskih sat