FORKED 2014.

30. rujna 2014. u Centru znanja Vinkovci, u sklopu Tjedna cjeloživotnog učenja, održali smo FORKED- Forum kulture i edukacije na temu Motivacijom do promjene!

Ovogodišnji Forked otvorila je Mara Majstorović, univ. spec. oec. s temom „Motivacijom do promjene“ nakon koje je uslijedila radionica Motivacija, što? Motivacija, kako? Udruge KOR iz Vinkovaca. Večer je privedena kraju prikazivanjem nagrađivanog dokumentarnog filma o Marini Abramović, umjetnici performansa sa međunarodnim ugledom.