FORKED 2011.

8. rujna 2011., Lotusmedia d.o.o. održala je jednodnevnu manifestaciju pod nazivom: FORKED – Forum kulture i edukacije.

FORKED 2011 obilježio je nekoliko tema predavanja, a poveznica je bila Komunikacija i kulturno uzdizanje – potreba današnjeg vremena, kroz nekoliko tema:

“Vizualne komunikacije i razvoj hrvatskih proizvoda”, Izvorka Jurić, dipl.dizajner

“Dobri međuljudski odnosi – temelj profesionalne učinkovitosti”, dr.sc. Jasminka Samardžija, prof

“Komunikacija sa samim sobom” popraćeno promocijom knjige “Ljubavologija”, Bruno Šimleša, hrv. autor

izložbom fotografija “Sveto u kamenu” duhovna komunikacija sakralnih motiva, Zvonimir Tanocki, fotograf.

FORKED-jumbo