Društveno odgovorno poslovanje

Lotusmedia d.o.o aktivno sudjeluje u životu svoje zajednice u kojoj posluje i živi. Sudjelovali smo u projektu Stvaranja filantropske kulture u Hrvatskoj za 2016. godinu.

Želite li da Lotusmedia d.o.o podrži neku Vašu inicijativu ili projekt, vaš zahtjev pošaljite nam na adresu: Lotusmedia d.o.o, Duga ulica 61, 32100 Vinkovci, Hrvatska

Zahtjevi za suradnjom primaju se objavom našeg natječaja , a obrađuju po prioritetu . Lotusmedia d.o.o pri izboru projekata kojima će se pomoći prvenstveno rukovodi kriterijem visokog stupnja korisnosti projekata za širu zajednicu i potrebe društva.

Preporuča se zahtjevu priložiti:

Detaljan opis projekta/programa:
Ciljevi koji se postižu provedbom predloženog projekta
Plan rada
Očekivani rezultati
Materijali, novinski članci te ostala dokumentacija koja ilustrira rad organizacije
Marketinške pogodnosti za sponzora
Medijska zastupljenost programa

Predlagatelj

Naziv institucije / fizičke osobe

Adresa(grad/općina,ulica i kućni broj)

Email

Telefon

Internet adresa

Naziv projekta

Programska djelatnost

Kratak opis projekta(Adresa..)

Planirani početak projekta

Planirani završetak projekta

Područje provedbe projekta(županija/e/mjesto ili grad)

Vrsta potpore